Zabezpiecz fermę przed gryzoniami

  • Porady

Szczury i myszy mogą być przyczyną kolosalnych strat na naszych fermach. Warto zatem dołożyć wszelkich starań, aby obiekty w których utrzymywane są zwierzęta były wolne od gryzoni.

Autor: farmer.pl, Bartosz Wojtaszczyk, zdjęcie: Shutterstock

Szkodliwość gryzoni w produkcji zwierzęcej objawia się na kilka sposobów. Straty generowane przez myszy czy szczury mogą wynikać zarówno z zjadania i zanieczyszczania paszy, niszczenia niektórych elementów wyposażenia, czy wreszcie przenoszenia groźnych chorób. Każdy z tych czynników jest niezwykle groźny. Duże stada szczurów potrafią w skali roku pożerać spore ilości paszy. Uszkodzenia przewodów elektrycznych w najlepszym wypadku mogą doprowadzić do uduszenia zwierząt na skutek niedziałającego systemu wentylacji.  W najgorszym razie uszkodzona instalacja elektryczna może stać się zarzewiem pożaru, który może strawić dobytek całego naszego życia.

Szczury i myszy to także wektor licznych chorób, spośród których wymienić warto choćby trychinozę czy salmonellozę. Choroby te mogą drastycznie obniżyć dochodowość naszej produkcji, a co gorsza stanowią również zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Walka z gryzoniami

Widać więc, że walka z gryzoniami jest na fermach absolutną koniecznością. Niestety nie jest to zadanie proste. Gryzonie znajdują w budynkach gospodarczych wszystko, co jest im potrzebne do życia i rozmnażania. Jednocześnie wysoka plenność tych zwierząt sprawia, że w krótkim czasie są one w stanie skolonizować obejście. O ile walka z myszami jest stosunkowo prosta, o tyle wysoce rozwinięty intelekt szczurów sprawia, że uwolnienie od nich fermy może pochłonąć wiele czasu i pieniędzy. Nie dopuszczajmy zatem do sytuacji w której populacja gryzoni rozmnoży się do kolosalnych rozmiarów. Podstawą deratyzacji obiektów gospodarskich jest profilaktyka.

Filarem ochrony budynków przed gryzoniami jest profilaktyczne rozmieszczenie rodentycydów na terenie obiektu, jak i w jego otoczeniu. Preparaty gryzoniobójcze dostępne są w różnych postaciach. Można nabyć zarówno preparaty w płynie, jak i granulacie, kostkach, paście, czy pianie. Najistotniejsza jest jednak nie tyle forma preparatu, co rodzaj substancji aktywnej. Obecnie powszechnie stosowane są rodentycydy na bazie antykoagulantów. Działają one z opóźnieniem, dzięki czemu są skuteczniejsze: szczury nie znajdują związku pomiędzy upadkami osobników ze stada, a pobraną kilka dni wcześniej trucizną. Tym samym udaje się zazwyczaj wytruć większą część stada.

Preparaty gryzoniobójcze są niestety niebezpieczne także dla ludzi. Dlatego też przechowujmy je poza zasięgiem osób postronnych (zwłaszcza dzieci), a ich dozowanie powinno być prowadzone wyłącznie przy użyciu karmników deratyzacyjnych, chroniących zarówno ludzi, jak i zwierzęta domowe przed przypadkowym pobraniem.

Metody zwalczania

Alternatywą dla chemicznego zwalczania gryzoni są pułapki mechaniczne. Ich zaletą jest przede wszystkim bezpieczeństwo stosowania. O ile jednak sprawdzają się one dość dobrze w zwalczaniu myszy, o tyle ich skuteczność w redukcji populacji szczurów jest znikoma. Zwierzęta szybko uczą się bowiem jak unikać zastawionych przez człowieka pułapek. Ciekawym rozwiązaniem są natomiast odstraszacze akustyczne. Emitują one falę dźwiękową o częstotliwości przekraczającej 20 kHz niesłyszalną dla ludzi i zwierząt domowych. Przy zachowaniu absolutnego bezpieczeństwa udaje się w ten sposób skutecznie odstraszyć gryzonie mogące wtargnąć na teren naszej fermy. Koszt zakupu urządzenia o zasięgu około 350 m2 to około 90 zł.

Ochrona obiektów przed gryzoniami polega także na zabezpieczeniu samego budynku przed wniknięciem szkodników. Należy w miarę możliwości jak najbardziej utrudnić szczurom, czy myszom dostęp do źródeł pożywienia, jak i schronienia. Powinniśmy zatem uszczelnić obiekty inwentarskie, i magazyny paszowe, tak by gryzonie nie miały do nich dostępu. Okna, i otwory wentylacyjne zabezpieczmy stalową siatką, a wszelkie ubytki w powierzchni ścian czy podłóg koniecznie muszą zostać uszczelnione. Dbajmy też o czystość w otoczeniu fermy. Znajdujące się wokół obiektu odpadki (np. komunalne, lub resztki paszy) są świetną pożywką dla szkodników.

Ultradźwiękowe, mechaniczne i chemiczne środki do zwalczania myszy i szczurów kupisz w sklepie Grene.pl

 

Komentarze