Sadzenie ziemniaków – przygotowania

  • Instrukcje

Sadzenie ziemniaków już niedługo się zacznie. Temperatura gleby na głębokości 10 cm podniesie się do około 6-8 stopni Celsjusza. Pojawią się najbardziej optymalne warunki do sadzenia ziemniaków.  Na większości obszaru Polski termin ten przypada na drugą lub trzecią dekadę kwietnia, a w zimniejszych północno-wschodnich rejonach kraju nawet na początek maja. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych wskazówek, w jaki sposób możesz przygotować sadzeniaki i jak powinieneś sadzić ziemniaki, aby uzyskać obfite plony i uniknąć chorób roślin.

Sadzenie ziemniaków

 Istotnym elementem technologii uprawy ziemniaków jest odpowiednie przygotowanie sadzeniaków, które możesz zakupić z plantacji kwalifikowanych lub pozyskać z własnych jesiennych zbiorów. Sadzeniaki należy przechowywać w zaciemnionych pomieszczeniach w temperaturze ok 2-6 stopni Celsjusza, maksymalnie przez okres 7 miesięcy. Wczesną wiosną sadzeniaki powinieneś przesortować, odrzucić bulwy nadgnite, uszkodzone i te z objawami chorób. Sadzeniaki powinny mieć podobną wielkość. Należy odrzucić sztuki zbyt małe i zbyt duże. Resztę trzeba podzielić na frakcje według wielkości bulw, tak aby różnica średnicy nie była większa niż 1-1,5 cm. Podział sadzeniaków na frakcje pozwoli Ci na odpowiedni dobór gęstości sadzenia ziemniaków i znacznie ułatwi pracę kombajnu ziemniaczanego.

Odmiany przeznaczone do wczesnego zbioru lub pod uprawę ekologiczną należy na kilka tygodni przed sadzeniem podkiełkować, co pozwoli na szybszy i równomierny wzrost roślin. Sadzeniaki przeznaczone do podkiełkowania należy ułożyć w ażurowych skrzynkach w 2-3 warstwach, a skrzynki ułożyć na sobie do wysokości około 2 metrów. Przy zabiegu podkiełkowania bardzo ważne jest zapewnienie sadzeniakom odpowiedniej temperatury (12-15 stopni Celsjusza), wilgotności powietrza (ok. 80 procent) oraz dostępu do światła dziennego lub sztucznego przez 10 – 12 godzin na dobę. Dla równomiernego wzrostu kiełków skrzynki warto od czasu do czasu przemieszać. Bulwy są gotowe do sadzenia kiedy kiełki osiągną długość ok. 1,5 – 2 cm.

Dobra rada:

Podczas zabiegu kiełkowania stale kontroluj stan bulw i kiełków, a wszystkie sadzeniaki z objawami zgnilizny i chorób natychmiast usuń ze skrzynek. Pamiętaj, że zbyt długi okres podkiełkowywania sprawi, że kiełki będą długie, słabo osadzone i tym samym bardziej narażone na obłamywanie się podczas sadzenia.

 Sadzeniaki przeznaczone do zbioru w sezonie wystarczy na 2-3 tygodnie przed sadzeniem pobudzić do wzrostu: po przesortowaniu należy przesyp je do worków raszlowych lub usyp z nich 30-50 centymetrową pryzmę w stodole lub innym pomieszczeniu, a następnie zabezpieczyć przed przymrozkami przykrywając je plandeką lub słomą.

Przygotowanie gleby do sadzenia ziemniakówWidły i sadzenie ziemniaków

 Gleba przeznaczona pod uprawę ziemniaków powinna być dobrze spulchniona i bogata w składniki mineralne. Przygotowanie ziemi rozpocznij już jesienią, poprzez jej użyźnienie nawozem organicznym, najlepiej obornikiem i zastosowanie orki przedzimowej. Jeśli nie wykonasz jesiennego nawożenia, zrób to jak najwcześniej wiosną, tak aby osiągnąć optymalną mineralizację gleby w okresie sadzenia i wzrostu roślin. Wczesną wiosną zastosuj także włókowanie lub płytkie bronowanie gleby, w celu skruszenia pozimowej skorupy. Taki zabieg pozwoli ziemi szybciej się ogrzać i zapobiega szybkiemu parowaniu wody. Na kilka dni przed sadzeniem, glebę powinno się spulchnić na wysokości 12-15 centymetrów kultywatorem z broną zębową lub za pomocą agregatu uprawowego. Jeśli uprawiasz ziemniaki na działce, to wystarczy wzruszyć glebę widłami. Przed spulchnieniem gleby należy także zastosować odpowiednią do jej żyzności dawkę nawozów mineralnych.

Technika sadzenia ziemniaków

Uzyskanie wysokich plonów ziemniaków zależy w głównej mierze od prawidłowej techniki ich sadzenia. Składają się na nią: termin sadzenia, gęstość oraz głębokość sadzenia.

Termin sadzenia ziemniaków: optymalnym terminem sadzenia ziemniaków w Polsce jest druga lub trzecia dekada kwietnia, kiedy to temperatura gleby na głębokości 10 cm osiągnie 6-8 stopni Celsjusza. Sadzeniaki podkiełkowane, przeznaczone na wczesny zbiór można wysadzać do gleby o niższej temperaturze. Pamiętaj, że opóźnienie terminu sadzenia ziemniaków bardzo niekorzystnie wpływa na jakość i wydajność plonów, powodując między innymi obniżenie zwartości skrobi, zdrobnienie bulw i ich większą podatność na choroby i uszkodzenia mechaniczne.

Sadzenie ziemniaków: gęstość sadzenia ziemniaka powinna być uzależniona przede wszystkim od wielkości bulw sadzeniaków oraz jakości gleby. Generalną zasadą jest, że:

– sadzeniaki małe należy sadzić gęściej, a duże rzadziej,

– na glebach lekkich, ubogich w składniki mineralne i wodę należy wysadzać rzadziej, na glebach zasobnych możemy sadzić gęściej.

Sadzenie ziemniaków: optymalna głębokość sadzenia ziemniaków zależy od ich wielkości sadzeniaków. Powinna wynosić 2 cm więcej od ich poprzecznej średnicy. Dla przykładu: sadzeniaki o wielkości 3-4 cm należy sadzić na głębokości 5–6 cm, sadzeniaki o wielkości 5-6 cm sadzimy na głębokości 7-8 cm. Głębokość sadzenia jest bardzo istotna, gdyż zbyt płytkie sadzenie ziemniaków może prowadzić do zazielenienia bulw. Zbyt głębokie opóźnia wschód ziemniaka oraz może utrudniać zbiory, prowadząc do uszkodzeń mechanicznych bulw.

 Pospolite odmiany ziemniaków w Polsce

 Na koniec warto powiedzieć kilka słów na temat tego, w jakie odmiany ziemniaków warto zainwestować. W Polsce mamy obecnie zarejestrowanych ponad sto odmian ziemniaka, dzielących się na odmiany jadalne, odmiany przeznaczone do przetwórstwa na frytki i chipsy oraz odmiany skrobiowe. Ze względu na okres zbioru odmiany ziemniaka dzielimy na: bardzo wczesne, wczesne, średniowczesne, średniopóźne i późne.

Chcąc zainwestować z odmiany przeznaczone do konsumpcji, powinniśmy zwrócić przede wszystkim uwagę na ich walory konsumpcyjne: smak, regularny kształt, płytkie oczka, gładkość skórki, kolor miąższu i skłonność do ciemnienia. Najbardziej popularne odmiany konsumpcyjne na polskim rynku to między innymi: Denar, Inova, Lord, Viviana, Arielle, Flaming, Irys, Justa, Oman, Vineta. Wśród odmian przeznaczonych do przetwórstwa spożywczego dominują: Hermes, Saturna, Lady Rosetta, Monsun, Cedron, Kuba, Hubal, Etiuda. Natomiast wśród odmian skrobiowych wyróżniają się odmiany o najwyższej zawartości skrobi: Glada, Kuba, Pasat, Rudawa, Bosman, Bzura, Inwestor, Skawa i Jasia.

Dobra rada:

Przygotowując się do sadzenia ziemniaków warto dokonać przeglądu i konserwacji maszyn

Komentarze