Formalności, jakie należy spełnić, żeby uzyskać kredyt ZC

  • Agroinfo

Rolnicy, których dotknęły konsekwencje wprowadzenia przez Rosję embarga na polską żywność, mają jeszcze dwa tygodnie na zdobycie dodatkowych środków. Tylko do 28 kwietnia można ubiegać się o środki z linii kredytowej ZC. Atrakcyjny kredyt z niskimi odsetkami można uzyskać w trzech bankach. A formalności? Są do pokonania.

Tekst: Aleksandra Ptak, farmer.pl, zdjęcie: Pixabay

Linia ZC to linia kredytowa przeznaczona dla producentów z trzech branż – mleka, trzody chlewnej oraz owoców i warzyw. Mogą oni ubiegać się o niskooprocentowany kredyt na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych, czyli kredytów, pożyczek, rat za zakupy. Producenci poniosą jedynie część kosztów udzielenia kredytu, a odsetki powyżej 2,5 proc. pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Co więcej, przez pierwsze 2 lata rolnicy spłacają tylko 1 proc. odsetek. Tak komfortowa sytuacja może trwać 8 lat. Kredyt może być wzięty na więcej lat, ale po 8 latach rolnicy zaczynają płacić zwykłą stawkę oprocentowania. Co więcej, w tym wypadku banki nie wymagają wkładu własnego.

 

Wymagane dokumenty

Jak wyglądają formalności? Trzeba się z nimi pośpieszyć, bo papiery można składać w 3 bankach jedynie do 28 kwietnia. Potrzebne będzie oświadczenie rolnika (załącznik 25 z ARiMR), że jest producentem jednej z trzech akceptowalnych branży. Następnie – dwie ważne faktury. Te są niezbędne, by rolnik był w stanie udokumentować, że pośrednio lub bezpośrednio poniósł straty związane z embargiem na import wieprzowiny, mleka lub owoców i warzyw do Rosji w 2016 roku. Pierwsza faktura sprzedaży produktów rolnych ma być wystawiona po 7 lipca 2014 r. Druga faktura ma być wystawiona po 30 kwietnia 2016 roku.

Następnie rolnik musi także wskazać, co chce tymi środkami spłacić. Tu nadają się wszystkie zobowiązania cywilno-prawne, kredyty, pożyczki, związane z prowadzeniem produkcji żywności, np. kopie umów z dostawcami paszy dla zwierząt. Dokłada do tego oświadczenie samego wierzyciela (np. sprzedawcy paszy) o wysokości zobowiązania, które zostało do spłaty. Potrzebny będzie także numer rachunku wierzyciela.

Z linii ZC nie zapłacimy raty za samochód ani za remont obory (poza wyjątkami), ale już za wydatki na pasze dla zwierząt – tak.

Koszty

Ile kosztuje ten kredyt? Bank pobiera opłatę w wysokości 2 procent kwoty kredytu. Rolnik może wziąć więcej niż jeden kredyt, limitem jest suma wszystkich kredytów, a całość nie może przekroczyć 5 mln zł. Zdolność kredytową obniży też otrzymana już nieoprocentowana pożyczka.  

 

Komentarze